Karta katalogowa 2194, zespół 2196
Krechów, Cerkiew murow. św. Mikołaja - Ukraina, rejon żółkiewski
gmina: UA Żółkiew, powiat: UA Żółkiew, województwo: UA lwowskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: 1751
 
 

Murowana cerkiew p.w. św. Mikołaja została zbudowana na planie krzyża z krótkim transeptem oraz prezbiterium zamkniętym pięciobocznie i niewielką zakrystią.
Cerkiew ma charakter obronny, o czym świadczy znaczna grubość murów oraz niewielkie okna.

Skrzyżowanie naw zwieńczono latarnią z kopułą na ośmiobocznym bębnie. Prezbiterium wieńczy podobna kopuła, tyle, że bez bębna. Nad nawą kopuła pogrążona jest częściowo w dach.

Elewacja zewnętrzna jest skromna: ozdobny portal głównego wejścia; pilastry i trójkątne frontony na szczycie nawy i skrzydłach transeptu.

Wewnątrz wystrój współczesny. Najstarsze elementy to cudowne ikony: św. Mikołaja i MB Werchrackiej.

Przypuszczalnym projektantem cerkwi był miejscowy mnich Dionizy Sinkiewicz, który później został ihumenem lwowskiego klasztoru św. Jura.

oprac. "Ziemia Lwoska" - G. Rąkowski

 
 

(1) 2010-07-25, evel, Krechów, cerkiew p.w. św. Mikołaja

(2) 2010-07-25, evel, Krechów, ikonostas

(3) 2010-07-25, evel, Krechów, polichromie

(4) 2010-07-25, evel, Krechów, polichromie