Karta katalogowa 2496
Żółkiew, Cerkiew Trójcy Przenajświętszej
gmina: UA Żółkiew, powiat: UA Żółkiew, województwo: UA lwowskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: 1720
współrzędne geogr. 50.05531,23.98210      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 
Przy ulicy Lwowskiej 90 (dawniej Przedmieście Lwowskie) stoi drewniana cerkiew pw. Trójcy Przenajświętszej. Została ona zbudowana w 1720r. kosztem parafian oraz królewicza Konstantego Sobieskiego. Cerkiew wznieśli miejscowi cieśle, a jej proporcje charakterystyczne są dla wzorców renesansowych.
Świątynia jest trójdzielna, zwieńczona trzema kopułami, ściany i kopuły są pokryte gontem. Wokół biegnie szeroki okap. Prezbiterium pięcioboczne z dobudowana do niego w XIXw. murowaną zakrystią (renesansowe obramowanie jej okna zostało przeniesione z zamku żółkiewskiego).
W świątyni znajduje się pięciopoziomowy ikonostas z 1728 roku - dzieło mistrzów żółkiewskiej szkoły malarstwa, ikony są prawdopodobnie autorstwa Bazylego Petranowicza, żółkiewskiego malarza w służbie Sobieskich.
W ikonostasie wspaniałe, rzeźbione carskie wrota oraz rzeźby Iwana Rutkowicza. Na ścianach prezbiterium - polichromia.

Koło cerkwi znajduje się murowana dzwonnica parawanowa z 1891 roku. We wcięciach łuków, na ścianach dzwonnicy widnieją mocowania dzwonów z ociosanych brusów. W dolnej części centralnego wcięcia urządzono kapliczkę w postaci wnęki, z posągiem Bogurodzicy.
 

(1) 2004-08-17, Jola Dziubińska, Cerkiew pw. Trójcy Przenajświętszej

(2) 2004-08-17, Jola Dziubińska, Cerkiew pw. Trójcy Przenajświętszej

(3) 2010-09-13, evel, Żołkiew, cerkiew p.w. Trójcy Przenajświętszej

(4) 2010-09-13, evel, Żółkiew, ikona chramowa