Karta katalogowa 254
Chłopiatyn, Cerkiew drewn. Zesłania Ducha Św. - rz-kat
gmina: Dołhobyczów, powiat: hrubieszowski, województwo: lubelskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: 1863
współrzędne geogr. 50.44811,23.97288      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 

Dawna cerkiew filialna parafii greckokatolickiej pw. Zesłania Ducha Św., obecnie kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w Żniatynie. Wzniesiony w latach 1863-4, z zachowaniem tradycji dawnego budownictwa cerkiewnego. Położony pośrodku wsi w wieńcu drzew.

Orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej, zwęgłowany na rybi ogon, na wysokim, późniejszym, ceglanym podmurowaniu. Trójdzielna: prezbiterium zbliżone do kwadratu, zamknięte trójbocznie; nawa szersza oraz węższy babiniec, szerokości prezbiterium, kwadratowe. Przy prezbiterium od strony północnej zakrystia. Poszczególne części przykryte ośmiopolowymi kopułami o kształcie dzwonowatym, z latarniami o baniastych hełmach. Kopuły na ośmiobocznych, połączonych ze sobą tamburach. Wewnątrz w kopułach ośmiopolowe pozorne sklepienia, w zakrystii strop. Zewnątrz w dolnej części wydatny okap wsparty na występujących belkach zrębu, ponad nim ściany oszalowane deskami. Od strony zachodniej balkon wsparty na czterech belkach oraz podparty dwoma słupami ujmującymi otwór wejściowy, kryty daszkiem dwuspadowym podtrzymanym czterema słupami. W wejściu od strony zachodniej drzwi klepkowe, współczesne z budową cerkwi. Na nadprożu oraz na jednej z belek wschodniej ściany prezbiterium daty wzniesienia cerkwi i napisy fundacyjne cyrylicą. Kopuły, latarnie, pulpitowy dach nad zakrystią oraz daszki okapowe kryte blachą. Wewnątrz polichromia o wykonana po 1864 r., o motywach architektoniczno - ornamentalnych, z przedstawieniami figuralnymi m. in. Matki Boskiej Dobrej Opieki i czterech ewangelistów.

Wyposażenie z okresu budowy cerkwi, o charakterze późnobarokowym: ikonostas z licznymi ikonami z tegoż czasu lub nieco późniejszymi, ołtarz główny, tabernakulum z rzeźbami aniołów, oraz dwa ołtarze boczne. W ołtarzach ikony: w głównym Matki Boskiej z Dzieciątkiem w sukienkach; w bocznych: w prawym Chrystusa Pantokratora, w lewym św. Mikołaja, wszystkie trzy być może z końca XVIII w., mocno przemalowane. Feretron o charakterze barokowym z XIX w., z obrazami Zesłania Ducha Św. i Zaśnięcia Matki Boskiej z tegoż czasu. Pająk drewniany o charakterze barokowym, zapewne z XIX w.

Opracowanie: Edward Słoniewski i Ryszard Łapa

 
 

(1) 2016-06-30, Wojciech Pysz

(2) 2009-05-02, Krzysztof Zdeb

(3) 2008-12-30, evel

(4) 2008-12-30, evel

(5) 2009-03-02, Tomasz Michalski

(6) 2011-02-19, Fox, Ikonostas

(7) 2011-02-19, Fox , Kopuła

(8) 2011-02-19, Fox , Kopuła

(9) 2011-02-19, Fox , Kopuła

(10) 2016-06-30, Wojciech Pysz, Dzwonnica

(11) 2016-06-30, Wojciech Pysz

(12) 2006-07-22, Wojciech Pysz, Blaszane dachy przed remontem