Karta katalogowa 2561
Podkamień, Cerkiew Studytów murow.
gmina: UA Brody, powiat: UA Brody, województwo: UA lwowskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK
 
 

W dawnym oratorium kościoła dominikanów znajduje się obecnie cerkiew Studytów, Greckokatolickiej Cerkwi Ukrainy. To jedyna wyremontowana część zespołu podominikańskiego. Jest to budowla halowa, nakryta sklepieniami krzyżowymi, wspartymi filarami.

Według Rąkowskiego sklepienia pokrywała polichromia z II połowy XVIII wieku, przedstawiająca m.in. kartusze z Orłem Białym, herbem zakonu Dominikanów, herbem Odrowąż oraz herbem Trzaska. Polichromie te zostały zamalowane nowymi m.in z wizerunkiem Matki Bożej Orantki, czy Chrystusa Nauczającego.

Dawne oratorium, usytuowane za ołtarzem kościoła, stanowiło chór zakonny z niewielkim ołtarzem. W rogu znajdował się kamień z odciśniętymi "Stopkami Maryi". Podług tradycji Maria wynagradzając żarliwą pobożność ludu objawiła się, zostawiając kształty swoich stóp na kamieniu, w okolicach kaplicy "Stóp Matki Bożej". Wcześniej stała tam drewniana świątynia. Kiedy cesarz podarował kaplicę "Stóp Matki Bożej" grekokatolikom, dominikanie przenieśli kamień do skarbca kościoła.

Oratorium zbudowane na planie prostokąta, pięcioosiowe, nakryte dachem dwuspadowym krytym blachą i zwieńczonym na kalenicy wieżyczką ze ślepą latarenką i niewielkim ośmiobocznym hełmem. Przy oratorium dobudowana niewielka, dwukondygnacyjna, murowana dzwonnica. Wparta w przyziemiu na prostokątnym pomieszczeniu. Elewacja frontowa oratorium rozczłonkowana lizenami, płycinami i prostokątnymi wnękami w uszatym obramieniu. Wejście do cerkwi ujęte łukowato wygiętym daszkiem, wspartym na metalowej konstrukcji. Nad wejściem obraz Matki Bożej Orantki.

 

(1) 2010-09-14, evel, Podkamień, oratorium podominikańskie

(2) 2010-09-14, evel, Podkamień, cerkiew Studytów

(3) 2010-09-14, Jola Dziubińska, 14 Podkamień, cerkiew Studytów