Karta katalogowa 259
Myców, Cerkiew drewn. św. Mikołaja - nie użytkowana
gmina: Dołhobyczów, powiat: hrubieszowski, województwo: lubelskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: 1859
współrzędne geogr. 50.44502,23.99897      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 
Dawna cerkiew greckokatolicka ma konstrukcję zrębową na planie trójdzielnym. Po roku 1947 była używana jako warsztat, a później magazyn PGR-u. Od 1963 r. jest nie użytkowana i ulega postępującej dewastacji i ruinie. Mimo że w latach dziewięćdziesiątych z inicjatywy Społecznej Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej rozpoczęto tam remont (m. in. położono nowy blaszany dach, zrekonstruowano zniszczoną zakrystię), nikt teraz tych prac nie kontynuuje.

Niestety nie zachował się tutaj pochodzący z poprzedniej cerkwi barokowo-rokokowy ikonostas i ołtarz główny, cenne ikony zostały jednak uratowane i znajdują się w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.
Natomiast można jeszcze podziwiać stuletnią polichromię z przedstawieniami figuralnymi i iluzjonistycznymi motywami architektonicznymi oraz unikatowe umieszczenie dwóch chórów – jednego nad drugim.

Nie ma już natomiast murowanej dzwonnicy, która miała aż 5 dzwonów. W 1969 r. została rozebrana przez PGR. Cerkiew otoczona jest zdewastowanym i zarośniętym cmentarzem, którego porządkowanie rozpoczął już proboszcz ze Żniatyna (opiekujący się dawnymi cerkwiami w Dłużniowie, Wyżłowie i Chłopiatynie).
Podawana jest też data budowy 1863 r.

oprac. na podst. Cerkiewki lubelszczyzny - katalog

==============================================================


Cerkiew greko-katolicka p.w. św. Mikołaja w Mycowie

Prezbiterium zwrócone na zachód. Drewniana, konstrukcji zrębowej, zwęgłowana na rybi ogon, oszalowana. Trójdzielna: prezbiterium, szersza nawa i babiniec równej szerokości z prezbiterium, kwadratowe. W przedłużeniu prezbiterium zakrystia. Nad nawa ośmiopołaciowa kopuła z latarnią, wsparta na wysokim ośmiobocznym tamburze. Wewnątrz w nawie ośmiopolowe pozorne sklepienie kopulaste, w pozostałych pomieszczeniach stropy. Zewnątrz w dolnej części wydatny okap wsparty na występujących belkach zrębu, przerwany przy nawie od strony północnej i południowej dwuspadowymi daszkami wspartymi na słupach, tworzących przy otworach wejściowych przedsionki, z nich południowy oszalowany. Kopuła, dwuspadowe dachy nad prezbiterium, babińcem i zakrystią oraz okap, kryte blachą. Wewnątrz polichromia o tradycjach półnobarokowych wykonana w r. 1862, z przedstawieniami figuralnymi oraz iluzjonistycznymi motywami architektonicznymi. Częściowo zachowany ikonostas barokowo - rokokowy zapewne z końca w. XVIII, z obrazami m. in. dwunastu apostołów, gruntownie przemalowany.

Źródło: http://powiathrubieszow.pl/24,1,cerkwie.html?menu=36
 
 

(1) 2008-11-11, evel

(2) 2008-11-11, evel

(3) 1936 rok, Delphi, Ołtarz

(4) 2011-02-19, Fox , Wnętrze świątyni

(5) 2011-02-19, Fox , Wnętrze, świątyni

(6) 2011-02-19, Fox , Wnętrze, świątyni

(7) 2011-02-19, Fox , Wnętrze świątyni

(8) 2006-07-22, Wojciech Pysz

(9) 2011-10-24, Henryk Bielamowicz, Krzyże przy cerkwi