Karta katalogowa 2726
Zamość, Cerkiew prawosławna
gmina: Zamość, powiat: zamojski, województwo: lubelskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: 1992
współrzędne geogr. 50.71477,23.27122      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 
Niewielka, murowana cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Zamościu została wybudowana na przełomie lat 80 i 90 XX wieku. Jej budowa trwała od 1989 do roku 1992. Stanęła na miejscu dawnej, drewnianej kaplicy cmentarnej. Usytuowana jest w samym centrum dawnego cmentarza prawosławnego.

Cerkiew przejęła funkcje parafialne. Parafia prawosławna została erygowana w 1984 roku. Konsekracji cerkwi dokonano w 1992 roku (6 i 7 lipca). Konsekratorzy obdarowali świątynię naczyniami liturgicznymi oraz ikoną patronalną.
Autorami wystroju ikonograficznego byli: Mikołaj Pańczuk z Poczajowa; Eugeniusz Świńczuk z Kowla; Michał Konacki z Łucka; Mirosław Trochanowski z Bielska Podlaskiego oraz Michał Kundel z Rówengo (mozaika 2006).

Cerkiew zbudowana jest na planie kwadratu, z częścią ołtarzową i z niewielkim przesionkiem. Nad środkową częścią świątyni czetropołaciowy dach zwieńczony niewielką kopułką; podobnie nad przedsionkiem mała kopułka z krzyżem.

Wnętrze świątyni posiada wystrój nowoczesny. Ikonostas niski, ażurowy, rzadko spotykany. Po prawej stronie carskich drzwi ikona Chrystusa; po lewej ikona Przenajświętszej Bogurodzicy z Dzieciątkiem Jezus. Na skraju ikonostasu za drzwiami diakońskimi ikona św. Mikołaja w asyście świętych i po przeciwnej stronie ikona świętych męczenników.
Ściany i wnętrze kopuły cerkwi pokryte są freskami ze scenami biblijnymi np. Ofiarowania Jezusa w Świątyni, Święta Niedzieli Palmowej oraz wizerunkami świętych, szczególnie czczonych w prawosławiu.
 

(1) 2010-04-10, evel, Zamość, cerkiew prawosławna

(2) 2010-04-10, evel, Zamość, cerkiew prawosławna

(3) 2010-04-10, evel, Zamość, cerkiew prawosławna

(4) 2010-04-10, evel, Zamość, cerkiew prawosławna

(5) 2010-04-10, evel, Zamość, cerkiew prawosławna