Karta katalogowa 3245
Teratyn, Dawna cerkiew
gmina: Uchanie, powiat: hrubieszowski, województwo: lubelskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: 1882
 
 
Dawna cerkiew p.w. św. Mikołaja w Teratynie to obecnie kościół rzymskokatolicki.
Murowana świątynia została wybudowana w latach 1880-1882r. przez rząd carski, na miejscu rozebranej cerkwi greckokatolickiej. Poprzedniczka jej była drewniana (przypuszczalnie z XVIII wieku), odnawiana w 1845r. przez Tadeusza Turkulla.

Fundatorem cerkwi murowanej był kupiec Paschałow. Na budowę ofiarował 20 tys. rubli. Parafianie Teratyna otrzymali od Paschałowa po 1 rublu.
Cerkiew w Teratynie ucierpiała w wyniku działań I wojny światowej.

Pierwsza wzmianka o cerkwi w Teratynie pochodzi z 1564r. Była to cerkiew prawosławna.
W latach 1596-1875 była cerkwią greckokatolicką. Od roku 1875 do II wojny światowej ponownie prawosławna.
Parafię rzymskokatolicką utworzono w 1948r.

źródło:
D. Kawałko. Cmentarze województwa zamojskiego. s. 260-261.
Dzieje Uchań 1484-2009. p.red. Kazimierza Spaleńca. s. 95-97.
 

(1) 2011-04-03, Fox, Teratyn, dawna cerkiew

(2) 2011-04-03, Fox, Teratyn, dawna cerkiew