Karta katalogowa 3444
Krzeszów, Cerkiew Narodzenia NMP
gmina: Krzeszów, powiat: niżański, województwo: podkarpackie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: NIE   rok powstania: 1790
 
 
Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia NMP z 1790 r., została zniszczona w czasie I wojny światowej (w 1914 r. wskutek walk granicznych, około 80% zabudowań miejskich w większości drewnianych, uległo zniszczeniu).
 

(1) przed 1914, autor nieznany, Cerkiew unicka w Krzeszowie

(2) przed 1914, autor nieznany, Cerkiew unicka w Krzeszowie