Karta katalogowa 3447
Oszczów, Cerkiew murow. Ikony Matki Bożej
gmina: Dołhobyczów, powiat: hrubieszowski, województwo: lubelskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: NIE   rok powstania: 1908
 
 
W 1908 r. rosyjski architekt diecezjalny A. Puring stworzył projekt nowej świątyni, w neorosyjskim stylu imperialnym, pod wezwaniem Ikony Matki Boskiej Kazańskiej, nieznanej w ruskiej tradycji prawosławnej na Chełmszczyźnie sprzed 1596 r. Budowano ją w latach 1908-1909, zmieniając lokalizację i nie rozbierając starej drwnianej świątyni unickiej.. Po deportacjach ludności ukraińskiej z lat 1944-1947 cerkiew murowana zmieniała się w ruinę, którą ostatecznie rozebrano w 1950 r.
 

(1) 1914, Wasyl Słobodian, Cerkwy Chołmskoji jeparchii, Cerkiew murowana w Oszczowie