Karta katalogowa 757
Świdniki, Kościół, dawna cerkiew murow. - greckokatolicka
gmina: Miączyn, powiat: zamojski, województwo: lubelskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: 1850
 
 
Obecny kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Świdnikach, w gminie Miączyn, pow. Zamość, to dawna cerkiew. Świątynia została wybudowana w 1818 r. przez Stanisława Antoniego Batowskiego, dziedzica dóbr Świdniki.
Od 1919 roku świątynię przejęli w użytkowanie rzymskokatolicy.

Po II wojnie światowej powstał samodzielny ośrodek duszpasterki parafii Grabowiec, a w 1978r. parafia rzymskokatolicka.

Kościół znajduje się ok. 70 m na wschód od drogi, która biegnie przez wieś z Miączyna do Grabowca. Jest to świątynia wybudowana w stylu klasycystycznym. Orientowana. Murowana z cegły i otynkowana. Od strony północnej dobudowana czworoboczna zakrystia.

Od frontu fasadę zdobi wieża ze starą dzwonnicą i nakryta stożkowym dachem, zwieńczonym cebulastą kopułką i krzyżem. Nad dwuspadowym dachem nawy wieżyczka na sygnaturkę z cebulastą kopułką. Prezbiterium zamknięte prosto z dwuspadowym dachem, niższym od nawy. Dachy kryte blachą. Otwory okienne zamknięte odcinkowym łukiem.

Wnętrze nawy rozczłonkowane pilastrami. Pomiędzy nimi wnęki zamknięte łukiem spłaszczonym. Analogiczne podziały na zewnątrz świątyni. Sklepienia kolebkowo-krzyżowe, w nawie na podwójnych gurtach.

W nawie zachowały się dwa fragmenty starej polichromii ze scenami: Wskrzeszenia Piotrowina i Widzenia św. Teresy. Ołtarz główny pochodzi zapewne z okresu budowy świątyni: klasycystyczny z rzeźbami dwoch aniołów po bokach (w stylu rokoko; z 2 poł. XVIII w.); z obrazem MB Królowej Polski na tle Częstochowy.
Ołtarz boczny (po prawej stronie kościoła) z obrazem św. Teresy.
Krzyż ołtarzowy pochodzi z I połowy XIX wieku.
Teren wokół świątyni to dawny cmentarz przycerkiewny, na którym znajdują się: drewniany krzyż misyjny, dzwonnica na metalowej konstrukcji i zachowany nagrobek fundatorów świątyni.

Pierwsza wzmianka o cerkwi w Świdnikach pochodzi z 1531 roku. Nie wiadomo gdzie były zlokalizowane poprzednie cerkwie. Do 1596 roku była tu cerkiew prawosławna; w latach 1596-1875 grekokatolicka; w okresie od 1875 do I wojny światowej ponownie prawosławna.

źródła:
D. Kawałko Cmentarze Województwa Zamojskiego 1994
portal internetowy Gminy Miączyn
 
 

(1) 2011-01-16, evel,

(2) 2011-01-16, evel,

(3) 2011-04-03, Krzysztof Zdeb

(4) 2011-01-16, Fox

(5) 2011-01-16, Fox

(6) 2011-01-16, evel, Dzwonnica