Karta katalogowa 789
Żółkiewka Osada, Cerkiew drewn. św. Michała Archanioła - obecnie kościół pl.-kat.
gmina: Żółkiewka, powiat: krasnostawski, województwo: lubelskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: 1865
współrzędne geogr. 50.91580,22.83247      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 

Świątynia została tu przeniesiona w 1955 r. z Regietowa Wyżnego w pow. gorlickim, gdzie dawniej służyła jako greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Michała Archanioła. W oryginalnym kształcie klasyfikowana była jako cerkiew łemkowska, typ północny schyłkowy. Trójdzielna z zakrystią w trójbocznym prezbiterium. Wieża słupowo ramowa o ścianach pochyłych z izbicą; słupy nośne ujmujące babiniec: od zachodu przedsionek, drugi od południa. Dachy dwuspadowe, o zróżnicowanych kalenicach nad nawą i prezbiterium. Hełm wieży i pozorne wieżyczki sygnaturowe analogiczne baniaste.

Rozbiórkę cerkwi, jej transport i składanie nadzorował Albin Bil ze wsi Gany. Całość została przywieziona koleją do Krasnegostawu, a stamtąd furmankami do Żółkiewki. W tym samym roku wykonano prace montażowe i wykończeniowe oraz poświęcono kościół. Podczas montażu wprowadzono wiele zmian w konstrukcji, w związku z czym współczesny wygląd mało przypomina pierwotny obiekt. Obecnie jest kościołem polskokatolickim pw. św. Jakuba Apostoła. 

 
 

(1) 2009-06-24, Fox, Żółkiewka, dawna cerkiew

(2) 2009-06-24, Fox, Żółkiewka, dawna cerkiew

(3) 2009-06-24, Fox, Zółkiewka, kościół

(4) 2009-06-24, Fox, Żółkiewka, dzwonnica

(5) 2009-06-24, Fox, Żókiewka, kapliczka

(6) 2009-06-24, Fox, Żółkiewka, grota

(7) 2011-06-26, evel, Żółkiewka, kościół