Karta katalogowa 80
Stare Sioło, Cerkiew drewn. śś. Kosmy i Damiana - nie istnieje
gmina: Oleszyce, powiat: lubaczowski, województwo: podkarpackie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: NIE   rok powstania: 1844
 
 

Fragment wizytacji kanoniczej dotyczący poprzedniej cerkwi (wg J.Giemza - Malowidła ścienne jako element wystroju drewnianych cerkwi w XVII wieku).  W końcówce wspomniane o ostatniej z 1844.

Cerkiew w Starym Siole, jeżeli nie dawniej to od 3 wieków założona i zbudowana była. Dowodem jest napis na dylu w tych wyrazach: Wojciech Leżajski Malarz roku 1620. Przy pierwszym budowaniu tej cerkwi dyl ten, na którym znajduje się powyższy napis, był w ścianie od prezbiterium pod Deisusem, a teraz w ścianie za bocznymi drzwiami w części trzeciej cerkwi tzw. babińcu, podczas reperacji tejże cerkwi 5 maja 1832 roku przedsięwziętej, wyżej wspomniany dyl tamże w ścianę włożony /.../ Początkowo Deisus był namalowany na ścianie, czego ślady dotąd pozostały. Po lewej stronie wchodząc do cerkwi, na ścianie średniej części cerkwi, tego samego malarza Męka Jezusa Chrystusa a po stronie przeciwległej Pokolenie Patryjarchy Jessego. Później zaś w roku 1681 musiał być Deisus snycerską zwykłą robotą zrobiony i pomalowany, co także świadczył na jednym dylu od prezbiterium napis: Michał Krowicki Malarz 1681. Cerkiew ta początkowo była bardzo szczupła, a mając małe okienka była i ciemna. Dlatego w roku 1776 przebudowano prezbiterium i wielki ołtarz snycerskiej roboty przez Kozłowskiego Malarza1) w Ostrowie mieszkającego pomalowany został. A że obok ołtarza wielkiego od południa była komórka, i ta zaciemniała ołtarz, a od wschodu i północy wysokości 4-rech łokci od dołu były ściany wklęsłe, przeto za staraniem Imci Xiędza Ignacego Nestorowskiego byłego w onczas Parocha Starego Sioła, prezbiterium tudzież babiniec zostały przerobione. Z pierwotnej więc cerkwi pozostały tylko ściany podłużne średniej części cerkwi /.../ Teraźniejszy Paroch przyłożył starania do przybudowania dwóch kaplic bocznych i tak cerkiew dawniej szczupłą i ciemną na krzyżową i jasną przekształcił, na co od Jaśnie Oświeconych Xiążąt Sapiechów najłaskawszych kolatorów potrzebne materiały /.../ a sto złotych reńskich /.../ uzyskał i tę budowę w r. 1844 zaczął i do skutku doprowadził, Deisus filarami ozdobił i ikonostas odnowił.

1) Malarz Kozłowski wykonał także ikonostas w cerkwi w Leżachowie.