Karta katalogowa 94
Krzywe, Dzwonnica drewn.
gmina: Horyniec, powiat: lubaczowski, województwo: podkarpackie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: XIX w.
współrzędne geogr. 50.20360,23.29889      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 

We wsi Krzywe (Krzywa Wieś, Krzywobłocie) istniała cerkiew gr.-kat. pw. Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy wzniesiona ok. 1717 r. przez pierwszego proboszcza ks. Grzegorza Hroszewicza z Baszni. Spłonęła w 1895 r. i już jej nie odbudowano. Pozostała niewielka, drewniana dzwonnica z XIX w.

W pobliżu dzwonnicy znajdują się resztki cmentarza przycerkiewnego, na którym zachował się okazały nagrobek Marii Roberty z Jackowskich Kislinger, zmarłej w 1881 r. oraz kilka nagrobków bruśnieńskich lub ich fragmentów.

Kiedyś był to teren w pobliżu centrum wsi, obecnie leży w niewielkim lasku wśród rozległych pól uprawnych. W 2018 r. z inicjatywy gminy Horyniec przeprowadzono remont dzwonnicy i otaczającego ją cmentarza oraz wytyczono drogę polną, umożliwiającą wygodne dojście piesze.

 

(1) 2013-07-19, Wojciech Pysz, Dzwonnica

(2) 2013.07.19, Bartosz Miller, Dzwonnica

(3) 2013.07.19, Bartosz Miller

(4) 2013.07.19, Wojciech Pysz, Nagrobek

(5) 2009.11.29, Daniel Kielar

(6) 2019-08, Krystian Kłysewicz, Remont w 2019

(7) 2021-05-27, Wojciech Pysz, Nagrobek Marii Kislinger

(8) 2021-05-27, Wojciech Pysz, Nagrobek Marii Kislinger

(9) 2021-05-27, Wojciech Pysz, Feagment nagrobka