Karta katalogowa 357
 
Choceń, cerkiew drewn. - rozrebrana po 1947
gmina: Baligród, powiat: leski, województwo: podkarpackie, kraj: Polska
rok powstania: 1870    wezwanie: Opieka Matki Bożej    stan: nie istnieje
 
 
Cerkiew zbudowana w 1870, odnawiana w 1900. Trójdzielna, z tróbocznie zamkniętym prezbiterium. Ikonostas malował Pawlikowski z Krywego k. Cisnej. Spalona podczas wojny. Rozebrana po 1947.
Zachowana podmurówka cerkwi. W prezbiterium stoi symboliczny kamienny ołtarz z krzyżem pochodzącym ze zwieńczenia budowli. Przed wejściem do babińca widoczne są kamienne pozostałości fundamentów dzwonnicy. Powyżej cerkwiska znajduje się cmentarz z śladami ziemnych mogił z łanami barwinka pospolitego. Cerkiew była jedynym budynkiem na lewym brzegu potoku, wzdłuż którego rozciągały się zabudowania wsi. Wzdłuż drogi wiodącej do Cisowca widoczne są pozostałości zabudowań wiejskich, fundamenty budynków, studnie, piwnice i spichlerze, stare, zapuszczone sady.