Karta katalogowa 438
 
Jawornik, cerkiew drewn. - zniszczona w 1944 r.
gmina: Komańcza, powiat: sanocki, województwo: podkarpackie, kraj: Polska
rok powstania: 1843    wezwanie: św. Dymitr    stan: nie istnieje
 
 
Cerkiew w Jaworniku istniała już w 1558 r., z tego okresu pochodzą Wzmianki o mieszkającym tu popie. Kolejna, zbudowana na miejscu starszej powstała w 1843 r. Remontowana i powtórnie konsekrowana w roku 1884. Cerkiew była niemal identyczna, jak obecna w Radoszycach.
Zniszczona w 1944 r. Pozostała kamienna podmurówka i krzyże z hełmów.
W latach 80. XX w. dawni mieszkańcy Jawornika (mieszkają obecnie m.in. w Rzepedzi i okolicach) i ich potomkowie zbudowali w obrębie fundamentów cerkwi małą kaplicę, w której kilka razy w roku odbywają się nabożeństwa. W 1990 roku reaktywowano tu parafię greckokatolicką.
Obok kaplicy dwa drewniane krzyże, upamiętniające 950 i 1000-lecie chrztu Rusi.
Po drugiej stronie drogi dwa cmentarze grzebalne, dalszy za potokiem. Na nowszym, bliższym cerkwi cmentarzu zachowały sie stare nagrobki, są też współczesne pochówki.
 
 

(1) autor nieznany, Cerkiew w Jaworniku

(2) z S.Kryciński, Cerkwie w Bieszczadach, Cerkiew w Jaworniku

(3) 2014-05-20, Wojciech Pysz, Resztki dawnej cerkwi

(4) 2012-10-06, Wojciech Pysz, Jawornik, cmentarz