Lutowiska, Cerkiew w Lutowiskach
 
 
 
[1/4] Data zdjęcia: 1968, autor: Tadeusz Sumiński, Lutowiska, Cerkiew w Lutowiskach, źródło: "W Bieszczadach", Roman Izbicki i Tadeusz Sumiński, Wyd. Interpress Warszawa 1968