Karta katalogowa 1021
 
Werchrata, cerkiew drewn. - nie istnieje
gmina: Horyniec, powiat: lubaczowski, województwo: podkarpackie, kraj: Polska
rok powstania: 1678    wezwanie: Opieka Najświętszej Bogurodzicy    stan: nie istnieje
 
 
Stara drewniana pochodząca z 1632 roku cerkiew posadowiona była na podmurowaniu, trójdzielna. Trzy główne pomieszczenia cerkwi zbudowane na planie prostokątów zbliżonych do kwadratu, nawa główna od pozostałych części. Prezbiterium, nawa główna i babiniec były zbliżonej wysokości, przy prezbiterium, od strony północnej występowała zachrystia. Całość była otoczona drewnianymi sobotami posadowionymi na podwalinach położonych na kamiennej podmurówce. Główne części budowli przykryte były czteropolowymi kopułami – całość kopuły, soboty i częściowo ściany kryte były gontem. Pod koniec XIX w. cerkiew była już bardzo zaniedbana, a na początku XX w. groziła zawaleniem i nadawała się już do zamknięcia. Nie podejmowano prac remontowych, ponieważ zaczęto już gromadzić fundusze na budowę nowej świątyni. Jej budowa rozpoczęła się w 1908 r. a skończyła się w 1910 r. Architektem imponującej budowli był Wasyl Nahirny (twórca wielu obiektów sakralnych m.in. we Lwowie). Cerkiew poświęcił greckokatolicki biskup przemyski Konstanty Czechowicz. Stara cerkiew została rozebrana, a stary ikonostas trafił do Płazowa. Ikony namiestne Matki Boskiej z Dzieciątkiem i Jezusa Nauczającego z połowy XVII wieku, oraz ościeżnice carskich wrót, z tego samego okresu zostały przeniesiona do nowej cerkwi.

tekst z maszynopisu: Grzegorz Chmielowiec, Stanisław Wis, Marek Wiśniewski - Werchrata perła Roztocza - Lubaczów 2004
 
 

(1) z M. Dragan, Cerkiew w Werchracie