Karta katalogowa 1027
 
Trześcianka, cerkiew drewn.
gmina: Narew, powiat: hajnowski, województwo: podlaskie, kraj: Polska
rok powstania: 1864    wezwanie: św. Michał Archanioł    stan: istnieje
 
 
Cerkiew prawosławna, dekanat Narew diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
 
 

(1) 2016-05-17, Wojciech Pysz, Trześcianka, cerkiew