Karta katalogowa 1034
 
Turze, cerkiew drewn.
gmina: UA Stary Sambor, powiat: UA Stary Sambor, województwo: UA lwowskie, kraj: Ukraina
rok powstania: 1690    wezwanie: św, Mikołaj    stan: istnieje
 
 
 
 

(1) 2018-09-21, Wojciech Pysz, Turze, cerkiew

(2) 2018-09-21, Wojciech Pysz, Turze, ikonostas

(3) 2018-09-21, Wojciech Pysz, Turze, carskie wrota

(4) 2018-09-21, Wojciech Pysz, Turze, cerkiew

(5) 2018-09-21, Wojciech Pysz, Turze, wnętrze cerkwi

(6) 2018-09-21, Wojciech Pysz, Turze, fragment ikonostasu

(7) 2018-09-21, Wojciech Pysz, Turze, dwie ikony Trójcy Św.