Karta katalogowa 106
 
Bachów, cerkiew drewn. - nie istnieje
gmina: Krzywcza, powiat: przemyski, województwo: podkarpackie, kraj: Polska
rok powstania: 1848    wezwanie: Niepokalane Poczęcie NMP    stan: nie istnieje
 
 
Pierwsza wzmianka o parafii prawosławnej w Bachowie pochodzi z 1510. W połowie XVIII wieku kasztelan sanocki Józef Wojciech Grabieński, uposażył parafię greckokatolicką, która działała do II wojny światowej. Drewniana cerkiew została zbudowana w miejscu wcześniejszej kaplicy, ufundowanej przez hrabinę Karolinę Dembińską. Rozebrana została, wraz z większością domów, w 1939 r. przy wysiedlaniu ludności ze strefy przygranicznej (granica niemiecko-radziecka) przez Rosjan.
 
 

(1) autor nieznany, Cerkiew w Bachowie