Karta katalogowa 252
 
Zamiechów, cerkiew drewn. - rozebrana w l. 60.
gmina: Chłopice, powiat: jarosławski, województwo: podkarpackie, kraj: Polska
rok powstania: 1880    wezwanie: św. Michał Archanioł    stan: nie istnieje
 
 
Cerkiew powstała w miejscu poprzedniej, pod tym samym wezwaniem.
Do parafii parafii cerkiew filialna pw. Narodzenia NMP w Dmytrowicach. Parafia obejmowała także wsie Ciemięrzowice, Kaszyce i Lutków.
Cerkiew została rozebrana w latach 60. XX w. Na jej miejscu obecnie znajduje się sklep. Część wyposażenia cerkwi znalazło miejsce w muzeum przykościelnym w Łowcach.
Zachował się cmentarz greckokatolicki odległy ok. 1 kilometra od cerkwi (obecnie oddzielony od wsi autostradą A4).