Karta katalogowa 265
 
Bełżec, cerkiew drewn. - nieużywana, stan dobry
gmina: Bełżec, powiat: tomaszowski, województwo: lubelskie, kraj: Polska
rok powstania: 1756    wezwanie: św. Bazyli    stan: istnieje
 
 
Cerkiew wzniesiona w 1756 (napis na nadprożu) i wg tradycji przeniesiona do Bełżca 1838 z Lipska (pow. lubaczowski), wówczas znacznie przekształcona (zwłaszcza dachy). Uszkodzona w czasie I wojny światowej, odnowiona w 1919. Po 1947 użytkowana jako magazyn. Prezbiterium zwrócone na pd. Drewniana, konstrukcji zrębowej na podmurówce z kamienia pol-nego, zwęgłowana na rybi ogon, częściowo z ostatkami. Ściany nawy w górnej części konstrukcji sumikowo-łątkowej. Trójdzielna: prezbiterium prostokątne, nieco wydłużone, przy nim od wsch. prostokątna zakrystia, równej z nim długości; nawa kwadratowa, szersza; babiniec czworoboczny, niewielki. Wewnątrz w nawie ośmioboczna kopuła zrębowa, zwieńczona latarnią; w prezbiterium i babińcu zrębowe sklepienia o wykroju zbliżonym do łuku ostrego. Chór muzyczny nadwieszony, o prostym parapecie. Zakrystia wewnątrz otynkowana. Na zewnątrz wokół wydatne zadaszenie, wsparte na występujących belkach zrębu i łączące się z dachem zakrystii oraz babińca, tworzące od frontu wydatny okap. Powyżej zadaszenia ściany oszalowane pionowo deskami. Otwór wejściowy do babińca prostokątny, z napisem łacińskim i datami 1756 oraz 1838 na nadprożu; zewnętrzny otwór wejściowy do zakrystii nowszy, zapewne 1838. Okna prostokątne ujęte ozdobnymi osłonami; pierwotne okna w prezbiterium zaszalowane zapewne 1838. W tamburze niewielkie kwadratowe okienka. Kopuła nad nawą ośmiopołaciowa, kopułka nad latarnią sześciopołaciowa; dachy nad prezbiterium i babińcem dwuspadowe, wraz z zadaszeniem kryte blachą. Pierwotny trójkątny frontowy szczyt babińca oszalowany i malowany, z okulusem na osi, zachowany pod obecnym. Pod przedłużonym nad zakrystię dachem prezbiterium ozdobne profilowane gzymsy. Wyposażenie zniszczone po 1947 r. Zachowany w babińcu krucyfiks, zapewne w. XVIII, o charakterze ludowym.

Niegdyś wokół cerkwi cmentarz grzebalny: zachowanych pięć kamiennych krzyży w. XVIII—XIX (fig. 216), z nich jeden z datą 1830, drugi poświęcony Anastazji, wdowie po proboszczu unickim Grzegorzu Dzibołku (zm. 1844), oraz jej wnuczce Olimpii (zm. 1841).

Według: Katalog zabytków sztuki, tom VII woj. lubelskie, zeszyt 17. Tomaszów Lubelski i okolice, str. 1.

 
 

(1) 2014-08-31, Jurek Adamski, Bełżec, cerkiew

(2) 2008-04-01, Wojciech Pysz, Kamienny krzyż przy cerkwi