Karta katalogowa 422
 
Żubracze, cerkiew drewn. - nie istnieje
gmina: Cisna, powiat: leski, województwo: podkarpackie, kraj: Polska
rok powstania: 1908    wezwanie: św. Michał Archanioł    stan: nie istnieje
 
 
Poprzednia cerkiew została zbudowana w 1761 r., istniała do roku 1907.

Następna i ostatnia wzniesiona została ze składek mieszkańców wsi. Była to świątynia dwudzielna, w której nawę i babiniec nakrywały dachy kalenicowe. Nad nawą znajdował się niewielki, cebulasty hełm, a nad wejściem i prezbiterium – dwa mniejsze hełmy. Całość budowli otaczał wydatny daszek okapowy.
Po 1947 r. świątynia stała opuszczona. W takim stanie przetrwała do 1953 r., kiedy to została rozebrana przez jednostkę wojskową z Baligrodu. Zachowały się dwa żelazne krzyże wieńczące cerkiew, które są osadzone na nagrobkach na dawnym cmentarzu przycerkiewnym.
 
 

(1) autor nieznany, Cerkiew w Żubraczem