Karta katalogowa 481
 
Surowica, cerkiew drewn. - rozebrana w 1947 r.
gmina: Komańcza, powiat: sanocki, województwo: podkarpackie, kraj: Polska
rok powstania: 1910    wezwanie: św. Mikołaj    stan: nie istnieje
 
 
Surowica to jedna z najstarszych wsi w Beskidzie Niskim, wzmiankowana ju z w 1361 r.
Do parafii grecko-katolickiej w Surowicy należały także cerkwie filialne w Darowie i Moszczańcu. Cerkiew została rozebrana po 1947 r., fragmenty ikonostasu znajdują się w Muzeum Historycznym w Sanoku.
 
 

(1) autor nieznany, Cerkiew w Surowicy

(2) T. Siermontowski, Cerkiew w Surowicy