Karta katalogowa 482
 
Szczawne, cerkiew drewn. - cerkiew prawosławna
gmina: Komańcza, powiat: sanocki, województwo: podkarpackie, kraj: Polska
rok powstania: 1888    wezwanie: Zaśnięcie NMP    stan: istnieje
współrzędne geogr. 49.39417,22.13327   Google   OpenStreet
Obiekty w pobliżu: km    
 
 
Cerkiew orientowana, usytuowana w oddaleniu od zabudowań mieszkalnych, na splantowanym, stromo opadającym zboczu zalesionego wzgórza. Otoczona kamiennym murem, w obrębie którego cmentarz. Nagrobki zlokalizowane głównie na stoku, powyżej cerkwi. Od strony zachodniej, na osi cerkwi, wolnostojąca dzwonnica, posadowiona na stoku powyżej cerkwi.

Cerkiew drewniana, na podmurówce z kamienia łamanego, konstrukcji zrębowej, szalowana pionowym deskowaniem. Trójdzielna, z sanktuarium zamkniętym trójbocznie, przy sanktuarium od strony południowej zakrystia. Do szerszej nawy przylega od zachodu prytwor (babiniec) poprzedzony krótkim przedsionkiem, równy szerokością sanktuarium. Okna prostokątne, zamknięte łukiem odcinkowym, w nawie potrójne. Nawa, sanktuarium i babiniec z przedsionkiem nakryte dachem kalenicowym o jednakowej rozpiętości. Przycieś osłonięta fartuchem. Cerkiew obiegają zdwojone, profilowane gzymsy. Nad sanktuarium i nawą ośmioboczne hełmy z ślepymi latarniami, nad babińcem czworoboczna izbica nakryta dachem namiotowym z sygnaturką. Nad zakrystią dach trójpołaciowy. Wszystkie połacie dachowe pod blachą. Wewnątrz stropy deskowe, w nawie strop z fasetą. W zachodniej części babińca chór śpiewaczy.

Dzwonnica drewniana, konstrukcji słupowej, z deskowaniem pionowym. Wzniesiona na planie kwadratu, trzykondygnacyjna. Dach namiotowy zwieńczony hełmem ze ślepą latarnią, kryty blachą.

Cerkiew p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy w Szczawnem wpisano do Rejestru Zabytków 31 stycznia 1985 pod numerem A-79

Na podstawie opracowania Jarosława Giemzy
 
 

(1) 2012-10-06, Wojciech Pysz, Cerkiew

(2) 2012-10-15, Pawel Myszka, Ikonostas

(3) 2012-10-15, Pawel Myszka, Fragment polichromii w nawie

(4) 2012-10-15, Pawel Myszka, Fragment polichromii w nawie

(5) 2012-10-06, Wojciech Pysz, Jabłoń przed cerkwią

(6) 1936, autor nieznany, Zdjęcie archiwalne