Karta katalogowa 510
 
Bonarówka, cerkiew drewn. - obecnie kościół rz.-kat.
gmina: Strzyżów, powiat: strzyżowski, województwo: podkarpackie, kraj: Polska
rok powstania: 1841    wezwanie: Opieka NMP    stan: istnieje
współrzędne geogr. 49.79908,21.79882   Google   OpenStreet
Obiekty w pobliżu: km    
 
 
Pierwotna cerkiew wzmiankowana w 1805. Obecna zbudowana w 1841 (być może rok 1841 do data gruntownego remontu świątyni; niektóre elementy, w szczególności prezbiterium mogą być starsze). Przebudowana w 1970.

Budowla orientowana, drewniana, konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu, z wieżą konstrukcji słupowej od zach., szalowana deskami. Trójdzielna. Prezbiterium na rzucie prostokąta, zamknięte trójbocznie. Nawa prostokątna, od zach., pod wieżą przedsionek. Wewnątrz prezbiterium i nawa kryte stropem z fasetą. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach; parapet w części środkowej silnie wybrzuszony. Dachy kryte blachą: nad prezbiterium trójspadowy, nad nawą dwuspadowy o lekko wygiętych połaciach. Nad prezbiterium i nawą sześcioboczne wieżyczki na sygnaturki, o baniastych hełmach. Wieża o ścianach pochyłych, z zadaszeniem w dolnej części, poprzedzona nowszym przedsionkiem, krytym dachem dwuspadowym, pobitym papą i blachą; dach namiotowy o wygiętych połaciach, zwieńczony baniastym hełmem, kryty blachą.

Wewnątrz polichromia figuralna sygnowana Paweł Bogdański 1898, konserwowana 1970. Resztki ikonostasu 1. poł. w. XVIII z dwiema ikonami, malowanymi na desce: Ofiarowanie Marii w świątyni i Matka Boska Opieki. Luźne fragmenty ikonostasu 1. poł. w. XVIII (pod wieżą). Krucyfiks ludowy w. XIX. Dzwonek przy drzwiach do zakrystii 1855.

Obecnie pełni rolę kościoła filialnego rzym.-kat. p.w. Przemienienia Pańskiego (parafia Żyznów).

Oprac na podst. Katalogu Zabytków Sztuki, Seria nowa, tom III, zeszyt 1., Województwo rzeszowskie – Ropczyce, Strzyżów i okolice, wyd. Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1978
 
 

(1) 2012-12-30, Janusz Barciński, Bonarówka, cerkiew

(2) Ssawka, Bonarówka - cerkiew