Karta katalogowa 516
 
Łuh, cerkiew drewn. - zniszczona po 1947
gmina: Cisna, powiat: leski, województwo: podkarpackie, kraj: Polska
rok powstania: 1864    wezwanie: św. Mikołaj Cudotwórca    stan: nie istnieje
 
 
Ostatnia cerkiew greckokatolicka w Łuhu, filialna, wzniesiona w roku 1864 i należała do parafii w Jaworcu, dekenatu ciśniańskiego.

Była trójdzielna, szalowana pionowo deskami, kryta blachą. Wieńczyły ją 3 baniaste hełmy ze ślepymi latarniami. Cerkiew została zniszczona po roku 1947. Tuż obok stała drewniana dzwonnica, zbudowana na planie kwadratu, kryta gontowym dachem namiotowym. Zniszczono ja po roku 1945.
 
 

(1) autor nieznany, Łuh