Karta katalogowa 636
 
Długie, cerkiew drewn. - gr-kat. rozebrana 1956
gmina: Sękowa, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie, kraj: Polska
rok powstania: 1898    wezwanie: św. Dymitr    stan: nie istnieje
 
 
Rozebrana w 1956 r. na zlecenie Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Gładyszowie.
 
 

(1) z fotopolska.eu, Cerkiew w Długiem