Karta katalogowa 656
 
Radocyna, cerkiew drewn. - rozebrana w 1955 przez WOP
gmina: Sękowa, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie, kraj: Polska
rok powstania: 1898    wezwanie: Kosma i Damian    stan: nie istnieje
 
 
 
 

(1) Dmytro Sołynko, Cerkiew w pejzażu przed wysiedleniami