Elementy zespołu
lp
 nr
miejscowość obiekt
uwagi
rok
jest
F
G
zespół
gmina
powiat
1
1741 MłynyCerkiew drewn. Opieki Matki Bożej
obecnie kościół rz.-kat.
XVII w.
+
240
Radymno
jarosławski
2
2127 MłynyGrób M. Werbyckiego
1870
+
240
Radymno
jarosławski