Ostatnie ilustracje
 

(63) 2021-01-30, [28] str. 325, Regietów (Regetów) Wyżny, Cerkiew, rysunek cerkwi

(71) 2018-06-16, strona parafii, Smerekowiec, Cerkiew, Polichromia - Zwiatowanie

(72) 2018-06-16, strona parafii, Smerekowiec, Cerkiew, Polichromia - Boże Narodzenie

(73) 2018-06-16, strona parafii, Smerekowiec, Cerkiew, Rząd Proroków i Apostołów

(74) 2018-06-16, strona parafii, Smerekowiec, Cerkiew, Konfesja

(75) 2018-06-16, strona parafii, Smerekowiec, Cerkiew, Wnętrze cerkwi

(76) 2018-06-16, strona parafii, Smerekowiec, Cerkiew, Ikonostas