Ostatnie ilustracje
 

(39) 2021-01-30, [28] str. 325, Regietów (Regetów) Wyżny, Cerkiew, rysunek cerkwi

(47) 2018-06-16, strona parafii, Smerekowiec, Cerkiew, Polichromia - Zwiatowanie

(48) 2018-06-16, strona parafii, Smerekowiec, Cerkiew, Polichromia - Boże Narodzenie

(49) 2018-06-16, strona parafii, Smerekowiec, Cerkiew, Rząd Proroków i Apostołów

(50) 2018-06-16, strona parafii, Smerekowiec, Cerkiew, Konfesja

(51) 2018-06-16, strona parafii, Smerekowiec, Cerkiew, Wnętrze cerkwi

(52) 2018-06-16, strona parafii, Smerekowiec, Cerkiew, Ikonostas