Ostatnie ilustracje
 

(69) 2021-01-30, [28] str. 325, Regietów (Regetów) Wyżny, Cerkiew, rysunek cerkwi

(77) 2018-06-16, strona parafii, Smerekowiec, Cerkiew, Polichromia - Zwiatowanie

(78) 2018-06-16, strona parafii, Smerekowiec, Cerkiew, Polichromia - Boże Narodzenie

(79) 2018-06-16, strona parafii, Smerekowiec, Cerkiew, Rząd Proroków i Apostołów

(80) 2018-06-16, strona parafii, Smerekowiec, Cerkiew, Konfesja

(81) 2018-06-16, strona parafii, Smerekowiec, Cerkiew, Wnętrze cerkwi

(82) 2018-06-16, strona parafii, Smerekowiec, Cerkiew, Ikonostas