Co nowego w katalogu
 
Dział nie dotyczy nowych obiektów dodanych do katalogu ani nowych informacji o nich, do tego służą punkty w menu: Ostatnio zmieniane,
Nowe obiekty i Nowe ilustracje. Tutaj będą sygnalizowane tylko zmiany w sposobie działania mechanizmów katalogu.

16.12.2018 Informacja przykładowa o wprowadzonej nowości/zmianie. .

28.07.2018 Informacja o wprowadzonej nowości/zmianie.