POMOC, czyli jak znaleźć obiekt w katalogu
 

Wyświetlenie listy obiektów

 • Po otwarciu katalogu nie wyświetlają się żadne obiekty a jedynie formularz, za pomocą którego można wybrać zakres przeglądanych obiektów. Wyświetlanie rozpocznie się po ustaleniu warunków i kliknięciu na przycisku "Pokaż wybrane".
 • Jeśli nie wybierze się żadnych warunków, pokażą się wszystkie obiekty z katalogu.
 • Do formularza z wyborem warunków (filtrów) można wrócić, wybierając z menu Katalog - Szukaj lub klikając na logo u góry strony.
 • Przy kolejnych wyszukiwaniach pamiętane są dotychczas ustawione filtry. Można je wyczyścić, wybierając z menu Zeruj Zeruj Filtry na Formularzu szukania.
 • Możesz szybko zobaczyć obiekty, dla których coś było poprawiane, wybierając z menu Katalog - Ostatnio zmieniane.
 • Możesz szybko zobaczyć nowe obiekty w katalogu, wybierając z menu Katalog - Ostatnio dodane.
 • Każdy z trzech powyższych wyborów wyświetli listę obiektów. Po wyświetleniu listy możesz zobaczyć kartę obiektu przez kliknięcie na nazwie lub miejscowości.
 • W dziale Katalog - Nowe ilustracje można także zobaczyć najnowsze ilustracje, dodane do katalogu.

Określanie warunków (filtrów)

 • Położenie obiektu można określić przez:
  - wybranie ze słowników nazwy województwa, powiatu lub gminy, w której leży obiekt;
  - wpisanie nazwy miejscowości lub fragmentu nazwy (Uwaga - nazwę wpisujemy po polsku, czyli np. Łówcza, a nie lowcza);
 • Poszukiwanie w opisach. Program sprawdza, czy wpisane tam słowa występują w polach "nazwa", "uwagi" lub w głównym opisie obiektu. Można wpisać całe słowo lub jego fragment. Można też wpisać kilka słów, oddzielonych odstępami. Sprawdzane jest występowanie wszystkich wpisanych słów.
 • Pola z datami pozwalają wybrać obiekty powstałe w latach pomiędzy jedną a drugą z dat. Jeśli nie podano drugiej daty, wyszukiwane są tylko obiekty młodsze od pierwszej daty. Jeśli podano tylko drugą datę, pokazane zostaną wszystkie obiekty starsze od drugiej daty.

Współrzędne geograficzne

 • Dla obiektów z podanymi współrzędnymi można wyświetlić położenie obiektu na mapie.
 • Można także odnaleźć inne obiekty, położone w pobliżu. Aby odnaleźć obiekty w pobliżu, otwórz kartę obiektu, wpisz odległość, np. 1.5 km i kliknij na przycisku Pokaż. Szukane są obiekty położne w obrębie kwadratu o środku w miejscu obiektu i długości boku równej dwukrotności podanej odległości.

Zespoły obiektów

 • Obiekty mogą być grupować w zespoły. Takim zespołem może być np. cerkiew z dzwonnicą, plebanią i cmentarzem. Elementami zespołu są także szczególnie cenne elementy wyposażenia, którym warto poświęcić odrębna kartę.
 • Jeśli obiekt należy do zespołu, w kolumnie "zespół" na liście wyświetla się numer. Gruba czcionka w numerze oznacza, że obiekt ten jest głównym w tym zespole.