POMOC, czyli jak szukać w katalogu
 

Przeglądanie listy obiektów
 • Po otwarciu katalogu nie wyświetlają się żadne obiekty a jedynie formularz, za pomocą którego można wybrać zakres przeglądanych obiektów. Wyświetlanie rozpocznie się po ustaleniu warunków i kliknięciu na przycisku "Pokaż wybrane". Jeśli nie wybierze się żadnych warunków, pokażą się wszystkie obiekty z katalogu.
 • Do formularza z wyborem warunków można wrócić, wybierając z menu Katalog lub klikając na tytule strony u góry.
 • Użycie przycisku Katalog zachowuje wprowadzone wcześniej filtry, klikniecie na tytule usuwa filtry.
 • Możesz szybko zobaczyć obiekty, dla których coś było poprawiane, wybierając z menu Zmiany - Ostatnio zmieniane.
 • Możesz szybko zobaczyć nowe obiekty w katalogu, wybierając z menu Zmiany - Nowe obiekty.
 • Możesz szybko zobaczyć nowe ilustracje wysłane do katalogu, wybierając z menu Zmiany - Nowe ilustracje.
 • Podczas wyświetlenia każdej z trzech wymienionych wyżej list możesz zobaczyć kartę obiektu, która wyświetli się po kliknięciu na nazwie lub miejscowości.
 • Wybrane obiekty można wyświetlać jako listę lub jako galerię miniaturek fotografii.
Określanie warunków selekcji
 • Położenie administracyjne obiektu. Można je określić przez:
  - wybranie ze słowników nazwy województwa, powiatu lub gminy, w której leży obiekt;
  - wpisanie nazwy miejscowości lub fragmentu nazwy (Uwaga - nazwę wpisujemy z polskimi znakami, czyli np. Łówcza lub łówcza, a nie lowcza);
 • Poszukiwanie w innych miejscach (opis, uwagi, patron, itp.). Można wpisać całe słowo lub fragment słowa. Przykładowo, wpisanie wod zaowocuje znalezieniem słów: wodny, woda, przewodnik, współzawodnictwo, powoduje. Można też wpisać kilka słów, oddzielonych odstępami. Sprawdzane jest wtedy występowanie wszystkich wpisanych słów.
 • Pola z datami pozwalają wybrać obiekty powstałe w latach pomiędzy jedną a drugą z dat. Jeśli nie podano drugiej daty, wyszukiwane są tylko obiekty starsze od pierwszej daty. Jeśli podano tylko drugą datę, pokazane zostaną wszystkie obiekty młodsze od drugiej daty.
Warunki podane w adresie strony
 • Wywołanie www.cerkiewne.tematy.net?693 spowoduje otwarcie karty obiektu o numerze 693
 • Wywołanie www.cerkiewne.tematy.net?przemyśl wyświetli listę obiektów dla wpisanej miejscowości
Karta obiektu
 • Na karcie obiektu wyświetlane są:
  - wszystkie informacje tekstowe i klasyfikacje, jakie wprowadzono dla tego obiektu;
  - współrzędne geograficzne;
  - miniatury wszystkich fotografii.
Współrzędne geograficzne
 • Dla obiektów z podanymi współrzędnymi geograficznymi można wyświetlić położenie obiektu na mapie Google i OSM.
 • Można także odnaleźć inne obiekty, położone w pobliżu. Aby odnaleźć obiekty w pobliżu, otwórz kartę obiektu, wpisz odległość, np, 4km 500m i kliknij na przycisku Pokaż.
 • Szukane obiekty położne w obrębie kwadratu o środku w miejscu obiektu. Bok kwadratu ma wysokość równą dwukrotności podanej odległości.
 • Przykładowo, przy podaniu odległości 1 km, będzie to kwadrat o boku 2 km. Pokazane zostaną obiekty położone nie dalej, niż 1 km na wschód, 1 km na zachód, 1 km na północ, 1 km na południe, 1,4 km na pn-wsch. (przekątna kwadratu), 1,4 km na pn-zach. itp.