Elementy zespołu
lp
 nr
miejscowość obiekt
uwagi
rok
jest
F
G
zespół
gmina
powiat
1
2763 PotyliczCerkiew murow. Św. Trójcy
1936
+
2763
UA Żółkiew
UA Żółkiew
2
2765 Potyliczdzwonnica przy cerkwi pw. Św. Trójcy
1593
+
2763
UA Żółkiew
UA Żółkiew