Elementy zespołu
lp
 nr
miejscowość obiekt
uwagi
rok
jest
F
G
zespół
gmina
powiat
1
77 RadrużCerkiew drewn. św. Paraskewii
udost. do zwiedzania
1580
+
77
Horyniec
lubaczowski
2
1093 RadrużKostnica
XIX w.
+
N
77
Horyniec
lubaczowski