Karta katalogowa 10330
Wola Cieklińska, Cerkiew drewn. św. Dymitr - rozebrana w 1953 r.
gmina: Dębowiec, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: NIE   rok powstania: 1768
 
 

ks. Władysław Sarna, Opis powiatu jasielskiego , Jasło 1908, str. 204:

Na miejscu pierwszej cerkwi zbudował ks. Jan Kozubski r. 1768 większą cekiew w stylu bizantyńskim, o 5 kpułach, w formie krzyża. Gdy już była zupełnie zniszczoną, odbudował ją i odnowił ta zewnątrz jak i wewnątrz nowemi malowidłami obecny ks. Proboszcz Michał Werbicki r. 1899. Wygląda ona szczególnie wewnątrz bardzo okazale. Przez to odnowienie zasłużył się ks. Proboszcz Werbicki bardzo swej parafii. Jest to cerkiew drewniana, pod wezwaniem św. Dymitra męczennika, w stylu bizantyńskim z jedną kopułą krytą gontami, długa 21 m., szeroka 11 m. Po stronie ewangelii przytyka do cerkwi zakrystia drewniana, 4 m. Długa, 2 m. Szeroka, z powałą drewnianą. Presbiteryum zakończone jest połową czworoboku. W cerkwi znajduje się jeden ołtarz z okazałym ikonostasem. Na wież frontowej znajdują się 3 dzwony: Dymitr, Michał i Tytus, ulane w roku 1903 przez Serafina Kałusza

Po bokach nawy występowały kryłosy.

Cerkiew rozebrano z zamiarem przeniesienia jej do Swoszowej i zrekonstruowania, co niestety nie nastąpiło. Ostatecznie mieszkańcy Swoszowej wybudowali nowy, drewniany kościół a materiał z cerkwi wykorzystano jako opał w szkole.

 

(1) 193x, M. Dragan, ilustr. 265

(2) 1950, rys. Andrzej Mastej