Karta katalogowa 10516
Łuh, Cerkiew drewn. św. Mikołaj Cudotwórca - zniszczona po 1947
gmina: Cisna, powiat: leski, województwo: podkarpackie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: NIE   rok powstania: 1864
 
 
Ostatnia cerkiew greckokatolicka w Łuhu, filialna, wzniesiona w roku 1864 i należała do parafii w Jaworcu, dekenatu ciśniańskiego. Była trójdzielna, szalowana pionowo deskami, kryta blachą. Wieńczyły ją 3 baniaste hełmy ze ślepymi latarniami. Cerkiew została zniszczona po roku 1947. Tuż obok stała drewniana dzwonnica, zbudowana na planie kwadratu, kryta gontowym dachem namiotowym. Zniszczono ja po roku 1945.
 
 

(1) autor nieznany