Karta katalogowa 10648
Łosie, Cerkiew drewn. Narodzenia Bogarodzicy - gr.-kat., parafialna
gmina: Ropa, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: 1810
współrzędne geogr. 49.57064,21.08897      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 

Cerkiew została zbudowana w 1810 roku z fundacji właściciela wsi Łosie, hrabiego Stanisława Siemieńskiego z Biecza. W roku 1928 znacznie powiększono nawę, dobudowano dwie zakrystie i otynkowano cerkiew. W 1952 r. podczas kolejnego remontu ściany otynkowano ponownie. W latach 80. XX w. usunięto tynki i obito ściany obitą gontami.

Jest to cerkiew drewniana, konstrukcji zrębowej, orientowana, trójdzielna. Prezbiterium z dwiema zakrystiami po bokach, szeroka nawa, również rozbudowana od północy i południa i nieduży babiniec. Wieża o konstrukcji słupowo-ramowej z izbicą o pochyłych ścianach obejmuje słupami babiniec. Wokół wieży zachata. Nad nawą i prezbiterium kopuły namiotowe, w dolnych partiach łamane uskokowo. Nad wszystkimi częściami baniaste hełmy z pseudolatarniami i makowicami zwieńczone żelaznymi krzyżami.

Wnętrze nakryte stropami płaskimi. Ściany i stropy zdobi polichromia figuralna i ornamentalna wykonana w 1935 roku przez Mikołaja Galankę.
Kompletny 4-rzędowy ikonostas z przełomu XVIII i XIX wieku. W nawie dwa bogato zdobione, barokowe ołtarze boczne.

Cerkiew otoczona jest kamiennym murem, krytym gontem z murowaną bramą - dzwonnicą z 1876 r. zwieńczoną trzema kopułami.

Po 1947 roku była użytkowana przez kościół rzymskokatolicki, od 1968 r. wspólnie z grekokatolikami. Od lat 90. XX w. stała się własnością parafii greckokatolickiej. W skład parafii wchodzą także wsie Ropa i Klimkówka. Tutejszy proboszcz jest również proboszczem w parafiach Nowica i Przysłup.

Wg klasyfikacji R. Brykowskiego jest to cerkiew łemkowska, typ północny, schyłkowy.

 

(1) 2006-05-25, Michal Pysz, Losie - cerkiew

(2) 2007-09-25, Wojciech Pysz, Łosie, dzwonnica

(3) 2007-09-25, Wojciech Pysz, Łosie, ikonostas

(4) 2007:09:25, Wojciech Pysz, Łosie

(5) 2007-09-25, Wojciech Pysz, Historia cerkwi