Karta katalogowa 10656
Radocyna, Cerkiew drewn. św. Kosmy i Damiana - rozebrana w 1955 przez WOP
gmina: Sękowa, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: NIE   rok powstania: 1898
 
 
 
 

(1) Dmytro Sołynko, Cerkiew w pejzażu przed wysiedleniami