Karta katalogowa 10671
Banica, Cerkiew drewn. św. Kosmy i Damiana - prawosławna, nie istnieje
gmina: Sękowa, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: NIE   rok powstania: 1933
współrzędne geogr. 49.53057, 21.3125      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 

Była to kaplica-czasownia, powstała po przejściu mieszkańców na prawosławie. Należała do parafii prawosławnej w Wołowcu. Nosiła ślady przeniesienia z innego miejsca i ponownego montażu. Mogła pochodzić z Małastowa, gdzie w 1805 r. postawiono cerkiew murowaną. Przy ponownym montażu zachowano pierwotną konstrukcję kopuły zrębowej. Była to pierwsza świątynia we wsi, wcześniej nie istniała tu cerkiew greckokatolicka a ówcześni grekokatolicy uczęszczali na nabożeństwa do Krzywej.

Cerkiew została poświęcona 16 lipca 1933 r. Konsekracji dokonał ks. Antoni Krynicki ze Świątkowej. Pod koniec lat 30., powyżej cerkwi wytyczono i założono nowy cmentarz prawosławny. Zachowały się 2 nagrobki zmarłych o nazwisku Smyj i Wisłocka.

Po wysiedleniach ludności cerkiew pozbawiona opieki stopniowo niszczała i ostatecznie zawaliła się jesienią 1981 roku.

W ostatnio widzianej postaci cerkiew – kaplica składała się z dwóch zrębowych, prostokątnych części: sanktuarium od wschodu oraz dłuższej, szerszej i wyższej nawy. Nawę nakrywała kopuła namiotowa, której kształt powtarzał czterospadowy dach namiotowy. Wcześniej do nawy przylegało jeszcze jedno pomieszczenie konstrukcji słupowej, które łączyło się z wnętrzem przez drzwi.

 

(1) autor nieznany

(2) autor nieznany, Stan 197x

(3) autor nieznany, Stan 197x