Karta katalogowa 10677
Izby, Cerkiew drewn. św. Łukasza Ewangelisty - prawosławna, nie istnieje
gmina: Uście Gorlickie, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: NIE   rok powstania: 1930
współrzędne geogr. 49.44591, 21.0660      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 

Cerkiew wzniesiona po przejściu części mieszkańców na prawosławie. Budowla trójdzielna, konstrukcji zrębowej: prezbiterium zamknięte wielobocznie, szersza od niego nawa, wieża słupowa. Dachy o jednej kalenicy, nad nawą dwuspadowy, nad prezbiterium wielopołaciowy. Wieża zwieńczona baniastym hełmem z pseudolatarnią, makowicą i żelaznym krzyżem.

Na jednym ze zdjęć na drugim planie widać murowaną cerkiew greckokatolicką pod tym samym wezwaniem.

 

(1) 193x, Ilistr. Kurier Codz., Cerkiew prawosławna w Izbach

(2) 1956, autor nieznany