Karta katalogowa 10680
Nieznajowa, Cerkiew drewn. pw. św. Kosmy i Damiana - prawosławna, nie istnieje
gmina: Sękowa, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: NIE   rok powstania: 1930
współrzędne geogr. 49.49273, 21.3863      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 

W roku 1927 większość rodzin (poza jedną) przeszło na prawosławie. Nową cerkiew wybudowano w 1930 r. na przeciwko unickiej, wówczas też przeniesiono do niej część wyposażenia ze
starej świątyni. Po akcji „Wisła” opuszczona cerkiew prawosławna była wykorzystywana przez napływową ludność polską jako schronienie dla owiec, stopniowo popadając
w ruinę. Ostatecznie świątynia została ok. 1960 r. rozebrana przez pracowników PGR Jasionka.

Oprac. na podstawie: Ks. Roman Dubec, Z dziejów parafii prawosławnych na Łemkowszczyźnie w okresie międzywojennym, wyd. Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis”, Gorlice 2011