Karta katalogowa 10956
Vysna Polianka, Cerkiew drewn. św. Paraskewii
gmina: SK Bardejów, powiat: SK Bardejów, województwo: SK kraj preszowski
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: 1797
 
 

Brak szczegółowego opisu dla tego obiektu.
 
 

(1) 2018-04-08, kulczyk, cerkiew

(2) 2018-04-08, kulczyk, cerkiew i cmentarz