Karta katalogowa 11165
Użok, Cerkiew drewn. św. Michała Archanioła - czynna cerkiew prawosławna
gmina: UA Użgorod, powiat: UA Użgorod, województwo: UA zakarpackie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: 1745
współrzędne geogr. 48.98398,22.85451      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 

Parafialna cerkiew prawosławna w dekanacie wielkoberezieńskim eparchii mukaczewskiej i użhorodzkiej Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego.

Świątynia wzniesiona w 1745 z drewna świerkowego, o konstrukcji zrębowej, trójdzielna. Nad babińcem znajduje się wieża-dzwonnica. Nawa i prezbiterium otwarte na całą wysokość i ściągnięte krzyżowymi belkami stropowymi. Wewnątrz znajduje się ikonostas i XVIII-wieczny ołtarz. Część wyposażenia (ikony, starodruki) pochodzi z XVII wieku[2]. 

Cerkiew św. Michała Archanioła w Użoku jest najdalej położoną na południe cerkwią bojkowską. W 2013 została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z innymi drewnianymi cerkwiami w Polsce i na Ukrainie.

 

(1) 2008-10-11, Henryk Bielamowicz

(2) 2007-03-27, Thaler Tamás, Ikonostas