Karta katalogowa 11174
Binczarowa, Cerkiew drewn. św. Dymitra - prawosławna, nie istnieje
gmina: Grybów, powiat: nowosądecki, województwo: małopolskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: NIE   rok powstania: 1930
współrzędne geogr. 49.56379,20.95116      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 

W 1928 r. większość mieszkańców przeszła na prawosławie, wymagało to budowy nowej świątyni (istniejąca cerkiew należała do kościoła greckokatolickiego). Do czasu wybudowania nowej cerkwi w 1930 r. nabożeństwa odbywały się w domu Petra Trochanowskiego. Według danych Szematyzmu AAŁ z 1936 r. w Binczarowej zamieszkiwało 48 grekokatolików i 567 prawosławnych.

Cerkiew greckokatolicka po wojnie i akcji "Wisła" została przeznaczona na kościół rzymskokatolicki, natomiast cerkiew prawosławna stała opuszczona i niezabezpieczona, w końcu rozebrana w latach 50. Nieopodal świątyni, zachował się cmentarz prawosławny, z widocznymi nielicznymi nagrobkami i dużym centralnym krzyżem po środku nekropolii.
 

Informacje o parafii prawosławnej wg: ks. Roman Dubec, Z dziejów parafii prawosławnych na Łemkowszczyźnie w okresie międzywojennym, wyd. Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis”, Gorlice 2011, Sączopedii oraz Przeglądu Prawosławnego.