Karta katalogowa 2199, zespół 2199
Wola Wysocka, Cerkiew drewn. św. Michała
gmina: UA Żółkiew, powiat: UA Żółkiew, województwo: UA lwowskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: 1598
współrzędne geogr. 50.07732,23.93267      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 

Cerkiew p.w. św. Michała w Woli Wysockiej należy do jednej z najstarszych na Ziemi Lwowskiej. Składa się z babińca, prostokątnej nawy oraz niższego i węższego prezbiterium, z dobudowaną w 1891 roku zakrystią.

Nad nawą czterospadowy dach namiotowy z jednym załomem, zwieńczony ośmioboczną wieżyczką. Podobne wieżyczki wieńczą dwuspadowe dachy nad babińcem i prezbiterium. Wokół budynku biegnie szeroki okap. Dach i okap są kryte blachą, a ściany powyżej okapu gontem.

W cerkwi zachował się cenny ikonostas, z ikonami namalowanymi w latach 1688-80 przez mistrza z Żółkwi Iwana Rutkowicza. Wnętrze pokrywa polichromia z 1889r., pod którą na wschodniej ścianie nawy, odkryto w latach 90 XX wieku starszą polichromię z 1611r. Należą one do najstarszych malowideł ściennych w drewnianej świątyni.

W pobliżu cerkwi stoi XVIII wieczna, dwukondygnacyjna dzwonnica z galeryjką na poddaszu.

Na podstawie "Ziemia Lwoska" - Grzegorz Rakowski

 
 

(1) 2010-07-25, evel, Wola Wysocka, cerkiew p.w. św. Michała

(2) 2010-07-25, evel, Wola Wysocka, ikona Matki Bożej Orantki

(3) 2010-07-25, evel, Wola Wysocka, ikona Trójcy Świętej