Karta katalogowa 732
Szewnia Dolna, Kościół drewn. Zwiastowania NMP - d. cerkiew
gmina: Adamów, powiat: zamojski, województwo: lubelskie
rodzaj obiektu: kościół w dawnej cerkwi    istnieje: TAK   rok powstania: 1905
współrzędne geogr. 50.6241,23.16823      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 

Obecny kościół p.w. Zwiastowania NMP w Szewni Dolnej, to dawna cerkiew prawosławna.
Budowla drewniana, jednonawowa; nawa na planie kwadratu, prezbiterium zamknięte trójbocznie; kruchta przed którą zadaszenie wsparte na dwóch słupach. Zadaszenie i kruchta kryte dachem dwuspadowym; nawa czterospadowym, prezbiterium wielopołaciowym. Nad nawą dach wieńczy niewielka kopułka na ślepej latarni.

W Szewni Dolnej cerkiew istniała przypuszczalnie już w końcu XVI wieku. Pisane źródła odnotowują jednak cerkiew dopiero w 1620 roku. W 1759 roku notowano we wsi drewnianą cerkiew parafialna p.w. św. Michała Archanioła, należącą do dekanatu szczebrzeszyńskiego.

W 1905 roku wybudowano we wsi nową cerkiew, którą w 1918 roku przejęli katolicy na kościół p.w. Zwiastowania NMP. W czasie II wojny światowej świątynię zamieniono ponownie na cerkiew prawosławną. Po wojnie w 1945 roku prawosławni opuszczając wieś spalili na zewnątrz wyposażenie cerkwi.
Od 1946 roku świątynię ponownie zamieniono na kościół.

 

(1) 2006-04-22, Krzysztof Zdeb, Cerkiew w Szewni Dolnej

(2) 2010-11-10, evel, Szewnia Dolna, dawna cerkiew

(3) 2015-10-31, kulczyk, Dawna cerkiew