Karta katalogowa 760
Wiszniów, Cerkiew drewn. - ob. kościół rz.-kat.
gmina: Mircze, powiat: hrubieszowski, województwo: lubelskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: 1850
współrzędne geogr. 50.58557,23.89805      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 

Dawna cerkiew greckokatolicka p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela to obecnie kościół rzymskokatolicki parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa. Znajduje się w południowo-wschodniej części wsi, poza zwartą jej zabudową.

Drewniana cerkiew została wzniesiona w 1850 roku dla grekokatolików, z fundacji Władysława Kiełczewskiego. Około roku 1875 cerkiew zamieniono na prawosławną. W 1922 roku cerkiew rekoncyliowano na kościół. Odnawiając budynek zatarto wiele cech stylu cerkiewnego.

Kościół w Wiszniowie to świątynia o konstrukcji zrębowej. Pionowo oszalowana. Układ wewnętrzny trójdzielny. Prezbiterium prostokątne z zakrystią od północy. Nawa znacznie szersza i wydłużona. Babiniec szerokością równy z prezbiterium. Do babińca od zachodu dobudowana była wieża (szersza od prezbiterium), pokryta dachem namiotowym. Po remoncie świątynię pozbawiono wieży.

Wewnątrz nawy strop wsparty na czterech słupach. Dach pokryty eternitem. Dwuspadowy nad prezbiterium i babińcem. Czterospadowy nad nawą, w zwieńczeniu czworoboczna wieżyczka na sygnaturkę. Na zakrystią dach pulpitowy.

Wyposażenie wnętrza w stylu barokowym i rokokowym. W świątyni znajduje się chór, wsparty na czterech słupach.

Obiekt usytuowany jest pośrodku prostokątnej działki o wymiarach 60 x 40 m. Działka ogrodzona drewnianym płotem. Z okresu cmentarza przycerkiewnego zachował się jeden nagrobek, o elipsoidalnym kształcie, bez napisów.

W otoczeniu kościoła figura Matki Bożej, na kamiennym postumencie. Na postumencie napis:
Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko

źródło:
Dzieje Gmin Zamojszczyzny Tom V - dzieje miejscowości gminy Mircze powiat hrubieszowski - praca zbiorowa E. i J. Niedźwiedź; E. i M. Kołcon; L. Szopiński

 
 

(1) 2008-06-07, Krzysztof Zdeb

(2) 2022-07-01, Waldemar Lisiecki

(3) 2011-05-03, evel,

(4) 2011-05-03, evel,

(5) 2011-05-03, evel,

(6) 2011-05-03, evel, Stara szkoła

(7) 2011-05-03, evel, Figura MB