Karta katalogowa 11010
Krajne Cierno, Cerkiew drewn. św. Bazylego Wielkiego - czynna cerkiew prawosławna
gmina: SK Svidnik, powiat: SK Svidnik, województwo: SK kraj preszowski
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: 1930
współrzędne geogr. 49.34973,21.66063      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 

Cerkiew jest filia prawosławnej parafii Ladmirova.

Budowla drewniana, konstrukcji zrębowej, dwudzielna z zamkniętym płasko prezbiterium i szerszą nawą. Od zachodu dostawiona niewysoka wieża konstrukcji słupowej o prostych ścianach. Dachy kryte blachą, nad prezbiterium i nawą dwuspadowy, dwukalenicowy; nad wieżą namiotowy. Nad każdą z części niewielkie, smukłe makowiczki z żelaznymi krzyżami.

Wewnątrz sklepienie pozornie kolebkowe. Wyposażenie pochodzi z czasów budowy cerkwi. Ikonostas składa się z ikon luźno zawieszonych na cienkiej ściance. Na chórze muzycznym można zobaczyć ciekawe kołatki drewniane.

Na jednym ze zdjęć widoczna jest ikona św. Bazylego Wielkiego wystawiona za pochyłym pulpicie (proskynetarion, analogion) przed ikonostasem, do adoracji przez wiernych.

We wsi jest także greckokatolicka cerkiew drewniana pod tym samym wezwaniem.

 

(1) 2015-09-16, Wojciech Pysz

(2) 2015-09-16, Wojciech Pysz

(3) 2015-09-16, Wojciech Pysz, Wnętrze, widok z chóru

(4) 2015-09-16, Wojciech Pysz, Bazyli Wielki

(5) 2015-09-16, Wojciech Pysz, Kołatki na chórze