Karta katalogowa 10678
Klimkówka, Cerkiew drewn. Zaśnięcia Bugurodzicy - przen. na cmentarz w Łosiu
gmina: Uście Gorlickie, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: przeniesiono stąd   rok powstania: 1754
 
 

Z zachowanych zdjęć wynika, że cerkiew stała na wzgórzu. Została rozebrana (według niektórych przekazów po pożarze), po wybudowaniu nowej cerkwi murowanej. Sanktuarium pozostało na tutejszym cmentarzu, pełniąc rolę kaplicy cmentarnej. Przed zalaniem doliny w roku 1989 przeniesiono je na cmentarz w Łosiu. Zdjęcie czarno-białe pochodzi z artykułu Mirosława Łopaty "Szukajcie, a znajdziecie... coś innego. Nieznane zdjęcie cerkwi drewnianej w Klimkówce". W artykule tym autor wykazuje, że datę rozbiórki cerkwi, określaną na rok 1914, należy przesunąć na rok 1915. Zdjęcie barwne prezbiterium dawnej cerkwi w Klimkówce wykonał w 1987 r Zygmunt Malinowski, jeszcze przed przeniesieniem do Łosia .

 

(1) 1915, autor nieznany, Groby przy cerkwi w Klimkówce

(2) 1987, Zygmynt Malinowski, Klimkówka, prezbiterium cerkwi